logo

Спремни ли сте за опуштање ?

Јога нидра во живо преку Zoom, вторник 11 Август со почеток 20.00 час.

Јога нидра е сосема едноставна вежба. Најчесто се практикува лежејќи на грб – во шавасана. Практикантот за време на вежбата не треба да биде со полн стомак, би требало да биде облечен во широка и удобна облека. Откако ќе легне на грб во шавасана, телото се покрива со тенок чаршав и треба да остане непожвижно во текот на целата вежба, во времетрање од околу четириесетина минути. Очите се затворени. Рацете се малку оддалени од телото, дланките свртени нагоре и нозете се благо раздалечени. Се развива чувство за пријатност во положбата. Во јога нидра умот мора да биде целосно насочен во следење на иструкциите, кои се едноставни, кратки и јасни. Практикантот ги следи упаствата и се обидува да остане буден и свесен. На почетокот на јога нидра секој ментално треба да донесе одлука – санкалпа, позитивна и реално оствралива желба, намера или одлука. Таа, на почеткот на јога нидра ментaлно се повторува три пати и повторно на крајот уште три пати пред да се отворат очите. Санкалпата се повторува во секојдневната пракса на јога нидра, ден за ден додека се оствари во животот. Такви одлуки реално можат да го променат вашиот живот. И ако е позитивна, доблесна и искрена вашата одлука, таа ќе се оствари и позитивно ќе го промени вашиот живот. Со јога нидра можат да се отстрнат лоши животни навики: штетни за поединци… Да се излечат некои ментални болести…. Личностите кои редовно практикауваат јога нидра стекнуваат позитивни животни навики, и ги негуваат и продлабочуваат своите доблесни особини. Кај нив сосема природно тече позитивен духовниот раст и развој. На овие личности се им тргнува од рака. Оти тие знаат што е вистинска и позитивна одлука – санкалпа. Нивната мисла е чиста, намерите позитивни а одлуките реално остварливи.

Пријави се за овој бесплатен час однапред преку следниот линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuceGqpjIsHNXQWtNA2wc-QrVEcXSmaPGP

Layer 1