logo

Јога часови во студио

Здравјето е наше најголемо богатство и во сочувување на нашето здравје, јога вежбите и техниките за дишење имаат непроценлива вредност. Со помош на јога вежбите ние ја истегаме, зајакнуваме и обликуваме мускулната и скелетна градба a на тој начин го корегираме држењето (ставот) на телото, го подобруваме здравјето и потикнуваме да се активираат сите телесни физички, физиолошки и ментални функции.

На крајот на јога часот, Вие ќе бидете способни да го препознаете, следите и унапредите сопствениот физички и ментален развиток и да ја намалите менталната и емотивна напнатост предизвикана од секојдневниот стрес во вашиот живот.
Еден час содржи во себе вежби за опуштање на телото, вежби за почетно загревање на телото, вежби (асани) за телото, вежби за дишење (пранајама) и релаксација (медитација).
Часовите се прилагодени на возраста и исуството на практикантите.

Вежбаме во студио, во мали групи,  според протоколите за заштита од КОВИД-19, во населба Кисела Вода-Скопје,   Пријавете се за учество преку контакт формата.

Layer 1