logo

Направи два чекора и живеј живот без кочници

Секој е роден со самодоверба

Но, некаде по пат…

си поверувала во негативните верувања за себе

дека не си достојна …

дека не си доволно добра …

дека не си вредна…

 

И без разлика колку си образована или реализирана како личност

внатре во себе постојано се критикуваш,

внатре во себе се сомневаш или не веруваш во себе!

 

и тие мисли влијаат врз тебе,

тие мисли се задржуваат во тебе,

влијаат секој ден врз тебе!

 

Научно е докажано дека 95 % од она што го правиме како возрасни е несвесно усвоено во раното детство.

 

Па,

Време е да го вратиш она што е твое со самото раѓање,

Време е да ја вратиш својата моќ,

Време е да ја вратиш својата самодоверба!

Замисли живот во кој немаш кочници во умот,

Замисли живот во кој можеш да постигнеш сè што ќе наумиш,

Живот во кој си незапирлива!

Замисли да…

Тој живот е тука пред тебе и можеш да го реализираш со два лесни чекора.

Првиот чекор е да ги откриеш и разбереш сопствените верувања за себе и откриеш како се перципираш себе си!

Вториот чекор е да ги замениш твоите негативни програми со моќни ментални пораки кои ќе ти  помогнат да развиеш незапирлива самодоверба во себе.

Замисли да ја имаш таа можност да го научиш и осознаш тоа!

Замисли да ги направиш двата чекора сега!

И тоа..

Првиот чекор можеш да го реализираш преку 5 неделна програма која ќе оди онлајн во живо со мене “СОЗДАЈ НОВА СЛИКА ЗА СЕБЕ”

Вториот чекор можеш да го резлираш со мојата онлајн снимена програма со лекции, видеа и вежби “ЗАЈАКНИ ЈА СВОЈАТА САМОДОВЕРБА”

Замисли го својот живот во кој можеш да постигнеш сè што ќе наумиш

 

Живеј таков живот!

Живеј!

Љубов и светлина 

Билјана Пешева

 

Layer 1