logo

Јунски летни и лесни ЈОГА вежби во природа

Месец Јуни – Месец на летни и лесни ЈОГА вежби и медитации

Овој месец продолжуваме со редовните јога часови но почнуваме и ПОРАНО и во ЖИВО !

Часовите ќе бидат вторник и четврток од 19 до 20 час а вие ќе можете сами да БИРАТЕ каде ќе вежбате:

– може да следите онлајн преку zoom како и до сега, и/или

– може да дојдете во живо да вежбате во с.Долно Соње во Куќата со Лавовите.

Просторот е целосно урбанизиран, погоден за вежбање во природа, лесно пристаплив со кола или автобус. Со кола е отприлика 9 километри од Кисела Вода a со автобус 58ца се доаѓа 500 метри пред куќата. Последниот автобус од селото е во 21 час. Така да имате време за се!

Месечната партиципација изнесува 900 мкд а уплатата се врши електронски на жиро сметката на СУНА Хелти Лајф: 300000000379694 депонент во Комерцијална Банка.

Пријавете се со време бидејќи и добиј многу нови летни убави јога изненадувања.

Се гледаме на јога мат.

Layer 1