Употребуваме методи за проценка на личната и професионална благосостојба -Велнес и ве учиме на нови вештини за интеграција на својата физичка, ментална и духовна благосостојба.