Практикуваме сесии во кои правиме интроспекција, која заедно со техниките за дишење и медитациите, резултира со длабока детоксикација која овозможува на вашиот ум  целосно да се опушти и да се приклучи на внатрешниот извор на креативност и радост.