Користејќи ги сознанијата на модерната психологија работиме на подобрување на личната емотивна благосостојба, преку развивање на здрав начин на размислување и градење на здрави навики.