logo

Индивидуални и групни сеопфатни велнес тренизи за лична благосостојба

Wellness – Холистички – сеопфатни активни одмори и ретрити за подобрување на вашата лична и професионална благосостојба

Успевате ли да одржите рамнотежа во вашиот живот? Сакате ли да ги препознаете своите вредности и своите приоритети, и се разбира да научите како да им посветите доволно време на овие аспекти во животот? Уживате ли во живот сам, во пар или во својата фамилија?

Сите знаеме дека се е важно во животот, но од суштествена важност е да воспоставите баланс во важните области, за вас, во животот.

Времето не минува, ние минуваме низ времето!  Но ако го поминувате времето, исполнети со стрес, со анкциозност, чувство на празнина или безнадежност, без здравје или мир… нели е подобро да научите како да ја подобрите својата позиција во животот?

Луѓето често пати  го делот својот живот само на работа и приватен живот, и сакаат да добијат две совршени половини. Но овој концепт и не е толку добар бидејќи не ги зема во предвид моменталните индивидуални цели или приоритети, кои се менливи како што тече времето.

Па така, во рамките на активните одмори или ретрити, употребуваме активности со кои работиме на подобрување на личната и професионална благосостојба, работиме на развивање на здрав начин на размислување и  градиме здрави навики. Rаботиме на откривање на вашите лични стрес фактори и саботажи со кои не си дозволувате да живеете  автентично и слободно.

Сеопфатниот – холистички пристап на Велнес тренерот (Wellness coach) ќе ви даде подршка на патот до остварување на вашите цели.

А да работите со свој личен Велнес- Wellness тренер може да биде инспиративно, зајакнувачко и мотивирачко искуство за вас! 

Холистичкиот сепфатен  Велнес треининг е соработка помеѓу велнес  тренерот и клиентот за постигнување на целите на клиентот.

Холистичкиот сеопфатен пристап, Ви го нудиме на два начини:

-Преку групна работа – активни одмори или ретрити, тим билдинзи

-Преку индивидуална работа онлајн и во живо сесии

Зошто е добро да дојдете на еден ваков одмор ?

Ако имате потреба да ја подигнете својата благосостојба: физичка, емоционална и ментална дојдете со нас!

Активниот одмор е обмислен да направите увид во својата моментална физичка и емоционална состојба, да си поставите одржливи стратегии, планови за акција и нови посакувани цели за еднен или повеќе аспекти во својот животот, како што се:

здравје,

благосостојба,

личен раст и развој,

партнерски релации,

кариера и

финансии,

Во зависност од вашиот  интерес, област на фокусот може да ви помогнеме за поставување една од следните цели за подобрување:

Подобрување на ментално и емоционално здравје

Промени во животниот стил во однесувањето за подобрување на вашата целокупна благосостојба (здравје, професија, финансии, љубов)

Советување за исхрана

Вежбање

Што треба да очекувате од мене?

Посекако велнес тренерот треба да ја слушне вашата лична ситуација, минати искуства и какви се цели имате поставено во животот. Првиот чекор најверојатно ќе биде дискусија за да дознаете што е важно за вас, зошто барате помош и што сакате да постигнете. Од тие првични разговори, заеднички ќе се работи на акционен план или цели.

Кога ви треба велнес тренер?

Различни луѓе имаат различни потреби кога станува збор за личното добро и здравје. Ако мислите дека некој може да ви помогне да ги идентификувате своите цели, сили и предизвици и да создадете план кој ке го следите за да си постигнете некои цели на личен или професионален план, тогаш  може да имате корист од овој велнес тренинг.

Холистичкиот-сеофатен велнес тренинг го третира клиентот како био-хемиски уникатна личност со различни  потреби кои го водат кон сопствениот мир и среќа. Истражувањата покажуваат дека добро е кога имаме некој, кој може да разговара со нас за емоционалната, психолошка или физичка состојба. Добро е да имате некој кој ќе може да ја насочи вашата способност за да Вие презвемете големи (или мали, но моќни) промени во вашиот живот.

Запомнете дека вашето здравје е вашата најголема инвестиција и за да го направите одржливо и функционално потребно е да направите долгорочни промени и понекогаш ви е потребен некој кој ќе ве води, тренира и поддржува.

Layer 1