logo

Градење на доверба и потикнување на дијалог меѓу наставниците и учениците

Разбирање. Разлучување. Компромис. Разговор. Емпатија. Размена на искуства.

Ова се само неколку од зборовите кои беа тема на активен младински ретрит кој се одржа во Крушево од 24 до 26 Јануари 2024 година во присуство на наставници и деца од ООУ Круме Кепески и ООУ Кирил Пејчинович од општина Кисела Вода- Скопје.

Овој настан беше одлична можност да младите луѓе сами но и во соработка со наставниците заеднички соработуваат на теми толеранција и развивање на дијалог и работат на зголемување на свеста за  значењето на менталното здравје и благосостојбата.

Развојот на дијалог и доверба ја зајакнува улогата на младите во општеството

Вклучувањето на младите во дијалогот и решавање на проблемите предизвикани од булинг и врсничко насилство се повеќе е значајно во ова наше општество.  Младите дефинитивно се соочуваат со предизвици поврзани со модерниот начин на функционирање: премногу интернет, премалку вистинска и автентична комуникација, премалку сочуство, емпатија помеѓу врсниците, постоење на насилство во зборот, мислата и делото и др.

Иако најлесно е да се каже дека младите се виновни за своето однесување, сепак вистината има повеќе лица.

Според нашето искуство и исказите на учесниците  активниот младински ретрит навистина помогна значително да се подобри комуникацијата и разбирањето помеѓу учесниците:  ученици и наставници. Овој дво-дневен настан дефинитивно имаше позитивно влијание на добросостојбата, довербата и соработката на учесниците, како што тие сите заклучија во последниот ден од настанот.

 

Основните цели за органзирање на овој ретрит беа:

  1. Да изградиме доверба и да се зајакне дијалогот меѓу младите, но и помеѓу младите и наставниците.
  2. Да ја зголемиме свеста за проблемите поврзани со менталното здравје и да промовираме благосостојбата меѓу нив.
  3. Да им обезбедиме нови стратегии за успешно справување со врсничкото малтретирање и насилство.

 

Програмата на ретритот се состоеше од:

  1. Интерактивни сесии: Темите вклучуваа информации за врсничко насилство, комуникација во училиштата, решавање на конфликти и емпатија.
  2. Игри: Сценарија што ги работевме  ги одразуваа вистинските животни ситуации  со цел да им помогнат на учениците да ги разберат различните перспективи.
  3. Групни Дискусии: Дискусиите беа модерирани од тренерот Зоран Стојковски, кои овозможуваше безбедност при личното споделување.
  4. Игри за Градење Тим: Имавме активности со кој се потикнуваше доверба и соработка помеѓу наставниците и учениците.
  5. Креативни игри: Учесниците своите размислувања ги споделуваа на билборд.
  6. Менторски пристап: Под водство на тренерот се изработија 2 акциски планови за превенција на малтретирањето

Директна придобивка од овпој ретрит е подобрување на комуникацијата и односите меѓу учесниците, и учениците и наставниците.

Како што тие сите рекоа, ова беше прв пат наставниците и децата да бидат еднакви и да работат заедно на толку значаен проблем.

Активниот младински ретрит во Крушево претставува иновативен чекор кон решавањето на предизвиците со кои се соочуваат младите во дигиталната ера. Преку оваа стратешкка соработка, ретритот прави чекор напред кон изградбата на посочувствителна, разбирлива и комуникативна заедница меѓу младите луѓе и наставниците.

Проектот #HealthyME “Здрав ЈАС” е наменет за поддршка и подобрување на менталната благосостојба кај младите, и е поддржан од Механизмот за граѓанска отпорност на ЕУ (МГО), програма за директна поддршка на граѓанските организации започната во рамките на проектот финансиран од ЕУ: Tехничка поддршка за подобрување на овозможувачката средина за граѓанските организации во Република Северна Македонија.

Посветени сме 100 % на младите и  подобрување на нивното ментално здравје и благосостојба!

#HealthyME #YouthWellbeingmatters #stopbulling #Heal #HealME #euforyou #EUforYou #euforyouth #CRM0025

Layer 1