logo

Здравјето е наше најголемо богатство и во сочувување на нашето здравје, јога вежбите и техниките за дишење имаат непроценлива вредност. Со помош на јога вежбите ние ја истегаме, зајакнуваме и обликуваме мускулната и скелетна градба a на тој начин го корегираме држењето (ставот) на телото, го подобруваме здравјето и потикнуваме да се активираат сите телесни физички, физиолошки и ментални функции.

На крајот на јога часот, Вие ќе бидете способни да го препознаете, следите и унапредите сопствениот физички и ментален развиток и да ја намалите менталната и емотивна напнатост предизвикана од секојдневниот стрес во вашиот живот.

Еден час содржи во себе вежби за опуштање на телото, вежби за почетно загревање на телото, вежби (асани) за телото, вежби за дишење (пранајама) и релаксација (медитација).

Часовите се прилагодени на возраста и исуството на практикантите.

Редовни јога часови во студио се одржуваат по распоред.

Од 4 Октомври започнуваме со Јога часови во живо во новата реновирана сала во ОУ Невена Горгиева Дуња секој втoрник и четоврток до 21 до 22 час

Месечната партиципација изнесува 1.500 мкд

Школото се наоѓа веднаш до Општината во населба Кисела Вода

Повелете пријавете се и дојдете !

 

Layer 1