logo

Јога часови во студио

Хата јога вежби со Билјана Пешева наменети за оние кои страдаат од крстоболка, ишијалгија, спондилоза и други пореметувања на ‘рбетниот столб

Во намалување на менталната и емотивна напнатост предизвикана од секојдневниот стрес во вашиот живот и работа, јога вежбите и техниките за дишење имаат непроценлива вредност

Со помош на јога вежбите ја истегаме, зајакнуваме и обликуваме мускулната и скелетна градба, а на тој начин го корегираме држењето (ставот) на телото, го подобруваме здравјето и потикнуваме да се активираат сите телесни физички, физиолошки и ментални функции.

Хата Јога часови во живо со Билјана Пешева во новата реновирана сала во ОУ Невена Горгиева Дуња  во населба Кисела Вода (веднаш до општината) секој вторник и четврток до 21 до 22 час

За учество потребно е да си понесете:  Јога мат (подлога за вежбање) и шал или тенка прекривка

Еден час содржи во себе вежби за опуштање на телото, вежби за почетно загревање на телото, вежби (асани) за телото, вежби за дишење (пранајама) и релаксација (медитација).

Часовите се прилагодени на возраста и исуството на практикантите.

Часовите ќе се одржуваат во ОУ Невена Георгиева Дуња во населба Кисела Вода , Скопје

секој вторник и четврток од 21 до 22 час

Месечната партиципација  изнесува 1.500 мкд

Пријавете се и дојдете !

1
Општи совети за вежбање во САЛА – Јога во ОУ Невена Георгиева Дуња во Кисела Вода

Плаќањето на месечното учество може да се изврши преку оваа страна со картичка или на жиро сметка на СУНА ХЕЛТИ ЛАЈФ СКОПЈЕ депонент на Комерцијална Банка 300000000379694


Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Buy course
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

Full lifetime access
Јога часови во студио
Price:
1,500мкд.
Layer 1