logo

Декемвриски ОНЛАЈН МЕДИТАЦИИ

Декемвриски Онлајн  циклус на медитации за развој на личните потенцијали преку одврзување од врските кои не ограничуваат по методот на Филис Кристал

Филис Кристал (1914-2016) е психотерапевт од школата на Јунг и Ериксон, автор на голем број книги како и креатор на психолошките техники за ослободување на лажниот идентитет и негативните програмирање кое го градиме во текот на нашиот живот.

Целта на овој метод е да добиеме искуство за внатрешните процеси кои несвесно не спречуваат да креираме слободна и автентична релација со луѓето околу нас како и со самите себе си. Преку оваа метода ќе научиме како да се потпреме на внатрешниот извор на сигурност и мудрост. Методот е составен од сет од симболи и креативна визуелизација, преку кои се постигнува ослободувањето од старите врски и модели на однесување, кои ги имаме добиено од своите родители, браќа, сестри и/или други значајни личности или улоги кои ги играме во нашиот живот.

Темелот на методот на Филис Кристал е воспоставување на врска со повисоката свест (Higher Conciseness). Таа вели дека во нашата потсвест се содржи сето она што ни се случило уште од нашата најрана возраст и на кое не се сеќаваме свесно, но дека со помош на методата секој еден од нас може да дојде до искуството или улогата која што сме ја превзеле несвесно и врз основа на која сме донеле одлука која сеуште влијае врз нашиот живот. Тие несвесни одлуки се нашите внатрешните енергетски врски преку кои сме сеуште врзани со лицата, ситуациите, настаните и кои не спречуваат да водиме автентичен и здрав живот.

Повелете на еден различен пристап и поглед кон себе, каде во процесот на себе-набљудување ќе добиете личен увид во улогите и релациите кои ги играте користејќи го овој методот, за да може да ги видите своите “карти” со кои сте влезени во играта наречена живот !

#1 Дата 6 Декември 2020 (недела) 20.00 час
Тема: Медитација на вашите записи во Акаша (етерот)

#2 Дата 13 Декември 2020 (недела) 20.00 час
Тема: Медитација за одврзување од немирот во нашето тело, ум и душа

#3 Дата 20 Декември 2020 (недела) 20.00 час
Тема: Медитација на одврзување од контролирачките навики

#4 Дата 27 Декември 2020 (недела) 20.00 час
Тема: Медитација за одврзување од стравовите од 2020 година и поставување на нови одлуки и планови за 2021

Време траење на работилницата е 2 часа

Работилницата ќе се изведува преку платформата ZOOM. За да учествувате треба да имате стабилен интернет, пристап до Zoom преку компјутер или мобилен и најважно од сѐ мирно место каде ќе може да се изолирате 2 часа од домашните и обврските.

Контакт и пријави: healthyyogaskopje@gmail.com вибер 070.234.740

Layer 1