logo

Јога часови во студио

Здравјето е наше најголемо богатство и во сочувување на нашето здравје, јога вежбите и техниките за дишење имаат непроценлива вредност. Со помош на јога вежбите ние ја истегаме, зајакнуваме и обликуваме мускулната и скелетна градба a на тој начин го корегираме држењето (ставот) на телото, го подобруваме здравјето и потикнуваме да се активираат сите телесни […]

25 активни студенти

Здравјето е наше најголемо богатство и во сочувување на нашето здравје, јога вежбите и техниките за дишење имаат непроценлива вредност. Со помош на јога вежбите ние ја истегаме, зајакнуваме и обликуваме мускулната и скелетна градба a на тој начин го корегираме држењето (ставот) на телото, го подобруваме здравјето и потикнуваме да се активираат сите телесни физички, физиолошки и ментални функции.

На крајот на јога часот, Вие ќе бидете способни да го препознаете, следите и унапредите сопствениот физички и ментален развиток и да ја намалите менталната и емотивна напнатост предизвикана од секојдневниот стрес во вашиот живот.

Еден час содржи во себе вежби за опуштање на телото, вежби за почетно загревање на телото, вежби (асани) за телото, вежби за дишење (пранајама) и релаксација (медитација).

Часовите се прилагодени на возраста и исуството на практикантите.

Редовни јога часови во студио се одржуваат по распоред.

Часовите ќе се одржуваат во ОУ Невена Георгиева Дуња во населба Кисела Вода , Скопје

секој вторник и четврток од 21 до 22 час

Месечната партиципација  изнесува 1.500 мкд

Пријавете се и дојдете !

 

1
Општи совети за вежбање во САЛА – Јога во ОУ Невена Георгиева Дуња во Кисела Вода

Плаќањето на месечното учество може да се изврши преку оваа страна со картичка или на жиро сметка на СУНА ХЕЛТИ ЛАЈФ СКОПЈЕ депонент на Комерцијална Банка 300000000379694


Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Купи
30-Day Money-Back Guarantee

Вклучува

Целосен (животен) пристап
Јога часови во студио
Цена
0мкд. 1,500мкд.
Layer 1