logo

Билјана Пешева

Тренер, јога инструктор, wellness coach

Билјана Пешева е професионален обучувач за возрасни со национално квалификуван сертификат “Oбучувач за возрасни” добиен од Центар за образование на возрасни согласно Законот за образование во Република Македонија.

Таа има поминато обука од 210 работни часа  за национално квалификуван сертификат “Oбучувач за возрасни” , потоа има поминато по 100 работни саати за уште два други национално верификувани сертификата  “Вештини за комуникација, работа со тимови и групи” и “Управување на стресогени фактори”,  добиени од Центар за образование на возрасни согласно Законот за образование во Република  Македонија.

Билјана е дипломиран економист на Економски Факултет во Скопје и со стекнато доквалификација за педагодија и методологија на Филозофски факултет во Скопје, и магистратура на Економскиот Факултет во Скопје област Маркетинг. Во своето професионално работно искуство има работено во работни организации во развивање и реализација на проекти за одржлив развој и психо-социјални проекти, додека последните 20 години професионално работи на развој на современи технологии од област самоуслужни продукти и канали.

Од неформално образование има посетувано едукација и групи за раст и развој од област Трансакциска Анализа во Македонија и Србија, повеќе со 500 работни часа. Трансакциска Анализа е правец во психотерапија која ги проучува интеракциите меѓу луѓето односно нивната комуникација. Основач на Трансакциска Анализа е Др.Ерик Берн и според него вербалната комуникација, особено комуникацијата лице во лице е клучна за врските и односите меѓу луѓето.

Билјана има поминато сертифицирана обука “Holistic health and wellness couch” со што има стекнато знаење за холистички (сеопфатен) пристап кон личноста како “Тренер за сеопфатна лична благосостојба”.

Билјана повеќе од 30 години е практикант и проучувач на класична јога, медитација и техники за дишење, според учењата на Бихарската школа од Индија, Сатја Саи Организацијата и Уметност на Живеење. Таа била дел од неколку големи духовни организации во земјата каде водела проекти, задачи, хуманитарни настани  со цел имплементација на човековите вредности во пракса.

Денес таа држи ретрити, обуки и часови за намалување на стресот и напнатоста кај модерниот човек употребувајќи сеопфатен (холистички) пристап во работата со индивидуалците и групите.

Во моментот води обуки, тренинзи, ретрити, кампови и семинари за развој на интелектуални и интерпесонални вештини за индивидуалци и вработени во јавни и приватни организации, обуки за подготовки на проекти, проектни методологии и програми за поддршка на граѓанскиот и државниот сектор.

Област на експертиза

– Развој на интелектуални и интерперсонални вештини
– Физичко и ментално здравје и надминување на стрес преку практикување на јога вежби
– Развој на вештини за одврзување од врските кои ограничуваат- по методот на психотерапевт Филис Кристал (1914-2016)
– Сеопфатен личен и професионален развој и благосостојба
– Развој на претприемаштво и развој на бизнис идеи
– Маркетинг и промоција

Во нејзиниот приватен живот таа е мајка на две деца и едно куче, сака планинарење и природа.

Layer 1