logo

Билјана Пешева

Тренер, јога инструктор, wellness coach

Билјана Пешева е  национално квалификуван обучувач за возрасни според законот за образование  во Република Македонија, проучувач на психолошкиот правец трансакциска анализа со поминато едукација во земјата и странство со повеќе од 600 работни часа, тренер за  подобрување на интелектуалните и интерпесонални вештини кај индивидуалците и организациите, духовен практикант и трагач, хата јога инструктор и тренер за сеопфатна лична благосостојба.

Билјана  е основач на брендот Healthy Life Skills  & Healthy Yoga  каде држи семинари, ретрити, активни одмори, обуки и часови за намалување на стресот и напнатоста кај модерниот човек употребувајќи сеопфатен (холистички) пристап во работата со индивидуалците и групите.

Автор и креатор на програмите: “Свесно здравје”, “Создади нова слика за себе”, ”Движи се со леснотија”, “Научи како да ја зголемиш својата самодоверба”, “Ослободување од потиснати емоции”, “Циклус спиритуални работилници”, “Mентално и емотивно исцелување”,“Научи како да постигнеш своја цел” и редовно води  предизвици за ментално и емотивно созревање и трансформирање на социјалните мрежи.

Во нејзиното долгогодишно искуство влегува и организација на осумнаесет јога активни одмори и безброј семинари за развој на меки вештини за работни организации.

Тргнувајќи од нејзината ментална и емотивна чистота и јаснотија таа е целосно насочена кон помаѓање и подршка на жените и сите луѓе кои се чувствуваат заглавени во животот и им е потребно потик и подршка за да направат своја лична трансформација.

Билјана е дипломиран економист на Економски Факултет во Скопје и со стекнато доквалификација за педагодија и методологија на Филозофски факултет во Скопје, и магистратура на Економскиот Факултет во Скопје област Маркетинг. Во своето професионално работно искуство има работено во работни организации во развивање и реализација на проекти за одржлив развој и психо-социјални проекти, додека последните 20 години професионално работи на развој на современи технологии од област самоуслужни продукти и канали.

Од неформално образование има посетувано едукација и групи за раст и развој од област Трансакциска Анализа во Македонија и Србија, повеќе со 600 работни часа. Трансакциска Анализа е правец во психотерапија која ги проучува интеракциите меѓу луѓето односно нивната комуникација. Основач на Трансакциска Анализа е Др.Ерик Берн и според него вербалната комуникација, особено комуникацијата лице во лице е клучна за врските и односите меѓу луѓето.

Билјана има поминато сертифицирана обука “Holistic health and wellness couch” со што има стекнато знаење за холистички (сеопфатен) пристап кон личноста како “Тренер за сеопфатна лична благосостојба”.

Билјана повеќе од 30 години е практикант и проучувач на класична јога, медитација и техники за дишење, според учењата на Бихарската школа од Индија, Сатја Саи Организацијата и Уметност на Живеење. Таа била дел од неколку големи духовни организации во земјата каде водела проекти, задачи, хуманитарни настани  со цел имплементација на човековите вредности во пракса.

Во моментот води обуки, тренинзи, ретрити, кампови и семинари за развој на интелектуални и интерпесонални вештини за индивидуалци и вработени во јавни и приватни организации, обуки за подготовки на проекти, проектни методологии и програми за поддршка на граѓанскиот и државниот сектор употребувајќи сеопфатен (холистички) пристап во работата со индивидуалците и групите.

Област на експертиза

– Развој на интелектуални и интерперсонални вештини
– Физичко и ментално здравје и надминување на стрес преку практикување на јога вежби
– Развој на вештини за одврзување од врските кои ограничуваат- по методот на психотерапевт Филис Кристал (1914-2016)
– Сеопфатен личен и професионален развој и благосостојба
– Развој на претприемаштво и развој на бизнис идеи
– Маркетинг и промоција

Во нејзиниот приватен живот таа е мајка на две деца и едно куче, сака планинарење и природа.

Layer 1