logo

EFT (Emotional Freedom Technique)

Ја применуваме светски позната техника за емоционално ослободување. Оваа техника е насочена кон откривање на дисбалансот на телесниот енергетски систем кој е различен  во секоја една лична психологија. Корегирајки го овој дисбаланс преку тапкање на одредени места на телото се неутрализираат негативните емоции кои се врежани во потсвеста и ви се враќа енергијата, мотивираноста и исполнетоста цо животот.

Layer 1